Innbyggertorget frivilligsentral samarbeider godt med frivillige lag og foreninger blant annet om arrangementer i Innbyggertorget, leksehjelp, praktisk bistand, Aktivitetsskolen og kino. 

Har du lyst til å bli frivillig?

Eller lurer du på hvilke tilbud som finnes i kommunn vår?

Send oss en e-post eller ring på telefon 488 64 541

Rådgivende organ

Innbyggertoget frivilligsentral har daglig leder på fulltid og et rådgivende organ som består av representanter fra lag og foreninger.

Organet består av: Odal Røde kors, Framlaget, Bygdeungdomslaget, Glåmdal e-sport, Odal  jakt og fiskeforening, Plastpiratene og Den norske turistforening (DNT). I tillegg har SOBUR en representant.