Vi holder til i Odal næringshage i Skarnes sentrum. BUA er åpen tirsdag kl. 16-18 og torsdag kl. 16-18.

For mer informasjon og registrering besøk: BUA Sør-Odal. Det er fint hvis du registrerer deg før du kommer i BUA for lån.