En gjeng med kvinner sitter rundt to langbord hvor det produseres hatter

Hvor mange ganger har vi ikke hørt den samme historien; ”hvorfor satte vi oss ikke ned med vår far eller bestefar for å skrive ned det som de drev med”.

Det samme gjelder for historien om A/S Skarnes Hattefabrikk. Noen forsøk ble foretatt av Sigrid Moss og Odalstunet i 2004.  Odalstunet har også hatt en liten utstilling der som viser symaskiner, hatteformer og noen hatter.  Det var også en liten reportasje i Glåmdalen om dette 10.juni 2004.

En gjeng med kvinner sitter rundt to langbord hvor det produseres hatter
Faksimile fra Glåmdalen 9 juni 2004

Fra nyhetssaken som journalist Anita Krok skrev i Glomdalen 9 juni 2004.

Undertegnede har fått tilgang til noe gammel dokumentasjon, samt snakket med en del folk som har hatt tilhørighet enten igjennom arbeidsforhold, slektninger eller folk som er generelt interessert i historie.

Det som har dukket opp sammen med dette forsøket på dokumentasjon om Skarnes Hattefabrikk er at det var utrolig stor aktivitet av småbedrifter på Kampen-området med omegn.  Har skrevet ned det som jeg har fått av opplysninger om dette uten å ha hatt mulighet til å gå noe særlig i dybden på disse.  Kanskje andre har mulighet og lyst til dette.  Det er jo veldig viktig at denne epoken blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Starten på hattefabrikk på Skarnes

Jeg har vært av den oppfatning at det var min slekt igjennom min bestefar Ole Kolbjørn Nordli (født 1903) og hans bror Hans Nordli (født 1900) som startet opp med hattefabrikk på Skarnes.  I forbindelse med min nåværende interesse for å grave frem mer opplysninger, viser det seg at det var 2 hattefabrikker som startet opp på Skarnes før A/S Skarnes Hattefabrikk ble startet.  Den første het

J.F. Lindgaard & Co (Engelsk-Norsk damehattefabrik) som ble registrert i 19/3 1917. (ikke i slekt med Lindgård som bodde like ved avholdslokalet). Vet ikke mye om virksomheten, men vet at de holdt til i avholdslokalet når dette bygget sammen med garveriet brant ned 18/7 1929. Annonsen fig 2 fra 20/5 1927 viser at A/S Skarnes Hattefabrikk hadde virksomhet på den tiden i huset til Engebret Nordli (der Lars Erik Nordli bor nå).

A/S Zakons Hattefabrikk  ble registrert 29/4 1919 av bl.a. Marks Zakon og Moritz Wulff Dsenselsky.  De holdt til i Houth-huset i Strandvegen på Skarnes. 

Det foreligger en ”husleiebog (PNG, 245KB)”  som er datert 1. september 1919.  Avtalen er mellom Martha Houth v/Jens Houth og ovennevnte firma.

Husleieboken sier at husleien var 200 kr pr mnd. Selskapet ble meldt opphørt 11/10- 1922

Arbeidsreglement for A/S Zakons Hattefabrikk

Det foreligger et arbeidsreglement med 8 punkter datert 20/5 1920. Bl.a. står det at lønningsdag var hver lørdag, og at ingen må vise seg beruset under arbeidet.  8 timer arbeidsdag, deri ikke innbefattet 1 time middagshvil.

Håndskrevet brev med arbeidsreglementDel av arbeidsreglement fra A/S Zakons Hattefabrikk

Ellers så har vi ikke så mye opplysninger om driften i disse årene.

En gjeng med kvinner sitter rundt to langbord hvor det produseres hatter
Houth-huset i Strandvegen 60. Foto OE Nordli. Gjengitt etter tillatelse av huseier

Det som jeg har fått opplyst er at Hans og Ole Nordli ble ansatt på A/S Zakons Hattefabrikk– Hans Nordli var tilskjærer (hadde også jobbet for J.F. Lindgaard & Co – iflg «Norske Håndverkere 2»).  Etter nedleggelsen av fabrikken i oktober 1922 har Hans og Ole Nordli funnet ut at de skal starte opp selv (overtok A/S Zakons Hattefabrikk iflg «Norske Håndverkere 2»).

En gjeng med kvinner sitter rundt to langbord hvor det produseres hatterFra systua  KAN dette være fra Zakons Hattefabrikk ? – ukjente kærer og noen damer. Har navnet på ei på venstreside, Bjørkhaug og nr 2 på høyre side er Hedvig Moss.

A/S Skarnes Hattefabrikk ble stiftet 12/10 1922

Fordi verken Ole eller Hans hadde handelsbrev, som var obligatorisk denne tida, fikk de med seg Henry Engebretsen i firmaet da han hadde handelsbrev.  Som vi ser av utskrift fra hovedboka eier de 1/3 hver av selskapet med en samlet aksjekapital på kr 6.000.-.

Har ikke oversikt over når Henry Engebretsen og Hans Nordli gikk ut av selskapet.  Rolf Nordli ble aksjonær og eide selskapet sammen med sin far Ole til det opphørte.

Brevark skarnes hattefabrikkBrevark

Det var naturlig nok damer som påtok seg arbeid på en hattefabrikk. På denne tida og også senere var det enten damer som ikke var gift eller som var gift med en arbeidsløs mann som påtok seg arbeid utenfor hjemmet. Vanligvis så skulle damene være hjemme og stelle hus og ta seg av barna.

I lønningsprotokollen fra starten i 1922 finner vi at Hjørdis Larsen og Elida Johansen er de første som får lønning fra bedriften.  De har kr 0,90 pr time og 36 kr pr uke for 40 timers uke. Lønningsdatoen var 4 nov 1922.

For lønningsdatoen 18/11 -1922 var antall ansatte som fikk lønn økt til 5 personer. For perioden frem til mai 1928 varierte antall ansatte seg mellom 5 og opp til ca 13 personer.  Vel å legge merke til er at de 3 i ledelsen hadde 4 kr mer pr uke enn de best betalte damene.

På Statistisk Sentralbyrå sine sider kan vi finne at 1 kg geitost kostet kr 4,26 i 1922, dvs at damen måtte jobbe nesten 5 timer for å få nok til 1 kg geitost.

Ifølge regnskapsoppsettet for 1923 var totalsalget på nesten 26.000, mens det for 1924 var steget til nesten 37.000.-.

En gjeng med kvinner sitter rundt to langbord hvor det produseres hatterBilde fra A/S Skarnes hattefabrikk

Bildet viser 11 damer og 3 herrer.  Mannen til venstre på bildet er Hans Nordli, på høyre side står Henry Engebretsen bakerst og fremst står Ole Nordli. Har navnene på noen av damene iflg påskrivning på baksiden: Venstre side nr 1 Elida Engebretsen, nr 2 Gudrun Andersen og nr 5 Ester Amundsrud.  På høyre side er det ei som er Olaug Øktner, nr 5 er Martha Rønningen Dahl, og nr 6 er Margit Bjønnberget Sander.

Sønnen til Ole Nordli, Rolf Nordli (født 1926) er vi litt usikre på når startet opp i bedriften.  I en lønningsbok fra 1945 ser vi at han har fått lønn for 25 timer i september 1945 med til sammen kr 25,- . Han var i Tysklandsbrigaden i 1947 og 1948 og startet opp igjen etter Tysklandsoppholdet i 1949 og arbeidet frem til 1969.

Det ser ut som antall ansatte var veldig lavt like etter krigen, i perioder bare 2 damer (men det kan jo ha vært flere lønningsbøker). Se artikkel nedenfor ad alternative oppdrag under krigen.

avisartikkelInnlegg Glåmdalen 8. januar 1944

Tegning av ulike hattemodeller til barn og voksneTegninger av ulike modeller damehatter

Hvor drev de hattefabrikk? Fortsatte de i Houth-huset?

Er usikre på hvor første sted etter Houth-huset var.  I bygdeboka står det at Skarnes Hattefabrikk kjøpte et hus av baker Aarstad, huset eies av Krogserud i dag.  Hos Statens Kartverk har de ingen opplysninger om dette kjøpet.  Marit Jørgensen mener at de drev i huset som ligger der som Skogtun ligger i dag. 

Kjell Arne Lindgaard opplyste at han husket at hans mor jobbet for A/S Skarnes Hattefabrikk på 50-tallet, og at de holdt til en stund på avholdslokalet samt at hattefabrikken hadde lager hjemme hos dem.

De flyttet til 2 etg hos Engebret Nordli (født 1866), der som Lars Erik Nordli bor i dag.  Iflg annonse fig 3 var de her i 1927. 

Bolighus sommer
Huset til Lars Erik Nordli på Kampen. Foto OE Nordli. Gjengitt etter tillatelse av huseier.

Rundt 1958 kjøpte de huset i Greina av Reidar Sagen som var maler og som benyttet dette huset som bolighus.

Ole Nordli drev fabrikken etter at sønnen Rolf sluttet i 1969.  De siste årene var det ikke mye aktivitet og Ole ga seg ca midten på 80 tallet.

Det tok noe tid før alt i fabrikken ble ryddet ut.  Det ble gitt en god del stoffer til Solbakken Folkehøgskole.  Tomten med bygning ble solgt til Sør-Odal kommune. En del av tomta, inkl. huset ble overført til Karl og Edel Lilleseth, som har totalrenovert huset.

Bolighus
Huset i Greina slik det ser ut i 2011. Foto OE Nordli.  Gjengitt etter tillatelse av huseier.

Samtaler med ansatte

Gerd Hærnes, Sander.  Arbeidet på fabrikken i perioden 1957 – 1967.  Hun startet opp i Greina og ble overflyttet til Kampen – huset som Lars Erik Nordli eier nå når den avdelingen ble stengt.  Hun opplyste at hun likte seg veldig godt – noe også 10 års ansettelse tilsier.

Gerd Myrvang (født Spigseth), startet opp etter framhaldsskolen i 1963 og var der til 1970.  Hun startet opp med å jobbe for Hans og Ole i huset på Kampen, og avsluttet på fabrikken i Greina.  Hun husker at hun hadde 7 kr pr time i 1963 og at hun sparte penger til å kjøpe seg kåpe. I ettertid sammenligner hun perioden litt med sånn vi har sett det på Fredrikssons fabrikk på TV. Det hendte rett som det var at jentene spilte og sang i pausene på jobb.  Hans var den snille, sindige og rolige, mens Ole var mer sjef og streng.

Gerd mener de var 7 damer på Kampen og ca 9 i Greina. Hun og Nora Spigseth syklet til og fra jobb.  Gerd forteller at Nora elsket å sykle og spesielt hvis det var dårlig vær.

Ordningen med sykemelding hos legen var annerledes da en nå.  Det var veldig vanskelig å bli sykemeldt. De organiserte var organisert i Norsk Bekledningsforbund. Gerd synes de hadde det veldig fint på hattefabrikken.

Hvem leverte de til? Blant annet:

 • Modemagasinet Ingeborg, Storgata 45, Oslo
 • H. Bergsland, Grænsen 10, Oslo
 • Holm & Mejdells Eftf, Kongensgt, Oslo (1925)
 • Toppen Luefabrikk på Kongsvinger

Kilder:

 • Marit og Arne Jørgensen – Marit er datter til Hans Nordli
 • Herborg Nordli – gift med Rolf Nordli, som var sønn til Ole Nordli
 • Erik Nordli – sønn til Ole Nordli
 • Lars Erik Nordli – sønn til Harald Nordli
 • Jan Kristoffersen
 • Bygdeboka bind 3
 • Gamle papirer etter fabrikken
 • Odalstunet
 • Kjell Arne Lindgaard
 • Gerd Myrvang
 • Gerd Hærnes

Oversikt over noen av de ansatte på de tre hattefabrikkene

Som dere ser er mange hentet fra Folketellingen i 1920, og her har Jan Kristoffersen gjort en kjempejobb.

J.F. Lindgaard & Co (Engelsk-Norsk damehattefabrik)

Navn :  Henvisning

 • Samuel Max Mindlin (disponent/medeier) : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Jacob Fredrik Dons Lindgaard : Folketellingen 1920 i Nes
 • Kari Kvernberg : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Karen Martinsen Tollhaugen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Anne Bolette Kristiansen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Lorang Arnulf Larsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Hedvig Moss : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Borghild Sara Konstanse Larsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Hjørdis Ester Synnøve Larsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Anette Dorothea Lybekk : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Karen Ihler : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Ingvald Bernhardsen Brotangen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Margit Alvilde Kristoffersen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Elida Mathilde Olsrud : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Sigrid Linnes : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Ingeborg Kristine Hansen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Bergljot Agate Hansen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Emma Engebretsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Gerda Johansen Linnerud : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Karen Kristoffersen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Valborg Eugenie Olsen Amundsrud : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Elise Eriksen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Astrid Linnes : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Anton Linnes : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Leif Aarbog : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Klaudine Meifrid Ihle : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Marie Amundsen Aarbog : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Jonette Karterud : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Moritz Braun, Polen, bestyrer
 • Borghild Erlandsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal

A/S Zakons Hattefabrik

Navn : Henvisning

 • Marks Sakon : Stiftelsesdokument
 • Moritz Wulff Dsenselsky : Stiftelsesdokument
 • Bjørkhaug : Bilde fig 7
 • Hedvig Moss : Bilde fig 7
 • Hans Nordli : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Ole K Nordli : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Anne Marie Lybekk : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Lorang Arnulf Larsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Jens Rasmus Johan Houth (regnskap) : Folketellingen 1920 i Sør-Odal 
 • Moris Cohen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Meta Sofie Sletten : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Thora Olsen Leikvangmoen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Olga Dahl : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Jenny Dahl : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Marie Olava Rønningen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Lilly Karlsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal
 • Elida Berntsen : Folketellingen 1920 i Sør-Odal

A/S Skarnes Hattefabrikk

Navn : Henvisning

 • Hans Nordli : Bilde fig 11
 • Ole K Nordli : Bilde fig 11
 • Henry Engebretsen : Bilde fig 11
 • Rolf Nordli
 • Elida Engebretsen  : Bilde fig 11
 • Gudrun Andersen  : Bilde fig 11
 • Ester Amundsrød : Bilde fig 11
 • Olaug Øktner : Bilde fig 11
 • Martha Rønningen Dahl : Bilde fig 11
 • Margit Bjønnberget Sander : Bilde fig 11
 • Gerd Hærnes : Samtale
 • Gerd Myrvang, født Spigseth : Samtale
 • Nora Spigseth : Facebook
 • Edith Lystad : Facebook
 • Åse Hesbråten : Facebook
 • Oddlaug Kvernhaug : Facebook
 • Randi Aas : Datter
 • Guri Bråthen Gjelsnes : Facebook +
 • Eva Skogran : Facebook
 • Randi Engebråten (født Gjeddevann) : Datter

Virksomheter rundt Kampen-området

 1. Sykkelverksted. Per Dølis verksted? Produserte sykkelen «Dølen». (Lindgaardhuset).
 2. Sportsbutikk og verksted – Helge Lilleseth -lå omtrent der som undergangen er nå
 3. Blikkenslager Anor Wold.  Sønnen Gunnar var hoppinteressert og var med på å bygge hoppbakken i Skarnesberget
 4. Skofabrikken Ving – på Avholdslokalet
 5. Smestad-smia (Sigurd og senere sønnen Arne) (nå Kampenvegen4.
 6. Steinhogger Thorsteinsen. A. Thorsteinsens veg 2.
 7. Smie- Karl Kristiansen. Konowsveg 10?
 8. Solstad  bussgarasje – senere Birger Buss
 9. Rørlegger Ole Holth. Konowsveg 6.
 10. Engebret Nordli  født 1866 drev malerfirma. Kampenvegen 8.
 11. Kaffebrenneri – Kvarberg. Sandervegen 21.
 12. Skredderverksted – Nicolai og Otto Holth (tvillinger) Konowsveg 6.
 13. Morten Eliassen – dyretransport – bodde i 2 etg hos Kvarberg., og senere der som Kåre Karterud bor nå på Tronbøl
 14. Skarnes Garveri – dette huset brant ned – lå litt nord for dagens Skogtun
 15. Martemoen Transport, Strandvegen 99.
 16. Arne Lindgaard – tapet og teppelegger. A. Thorsteinsens veg 6.
 17. Arne Nyjordet – Strandvegen 82 – utkjøring av margarin
 18. Brede – gartneri der som datteren til Asbjørn Granli bor nå. Kampenvegen 19.
 19. Karsten Vestby – smør – der som Ragnar Rognhaug bodde. Sandervegen 25.
 20. Emil Martinsen – skomakerverksted – der som Anne Berit Martinsen bor. Kampenvegen 20.
 21. Søderstrøm ? Svenske – skomaker i Nyjordethuset i Strandvegen 82 før Nyjordet flyttet dit
 22. Rundlasttomta- Durban Hansen. Der som Malerbutikken og Rema ligger nå
 23. Tater-leir på sørsiden av Lilleseth Sport – årlig samlingssted
 24. Løiten Brænderi hadde mottak og utleveringssted mellom Helge Lilleseth og Birger Buss hvor de tok i mot epler og leverte eplesaft og eplemos
 25. Albin Heier – bodde øst for Avholdslokalet og kjørte rundt med trådsneller og annet småting i sin motorsykkel med sidevogn – hadde en hund som vi smågutta var redd – «blodhund».
 26. Helge Lilleseth hadde kiosk ved plassen som taterleir og Løiten Brenneri brukte (kiosken ble overtatt av Per Martemoen – gjengen som kjørte den til Storsjøen og brukte den som hytte)
 27. Harald Nordli lastebileier og senere drosjesjåfør. Kampenvegen 8.

Revidert utgave juni 2023

Odd Erik Nordli
E-post: oenordli@hotmail.com