Skolehelsetjenesten jobber for å forerebygge sykdom og skade. Vi ønsker også å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet involvere samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Helseundersøkelser
  • Helsesamtaler
  • Råd og veiledning
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov i forhold til fysisk og psykisk helse
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten samarbeider tett med PPT, kommunepsykolog, barnevern, psykisk helseteam barn og unge og andre aktuelle samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Tjenesten er gratis og helsesykepleier (helsesøster) har fast trefftid på skolen. Fysioterapeut og skolelege kan kontakes gjennom helsesykepleier.