Om kulturskolen

Hos oss får barn og unge i Odalskommunene muligheten til å utfolde seg kreativt. All undervisning er tilpasset den enkelte elev. Du får undervisning av en eller flere av våre fantastiske og engasjerte lærere i trygge og kreative omgivelser.

Vi tilbyr kurs i flere musikkfag, dans, teater og husflid. Kulturskolen har kurs for barn og ungdom i alle aldre. 

Kulturskolen har ca. 120 registrerte elever og enda flere brukere (korps, barnehage etc.). 

Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Ledelsen jobber i Sør-Odal.

Opptak

Søknadsfrist for nytt skoleår er 1. august hvert år.

Spørsmål om opptak kan rettes til Thomas Fullu fra 1. august 2024. 

Gruppeundervisning

 • Kulturskole for SFO (fra 1. trinn)
 • Sang-gruppe (fra 1. trinn)
 • Spill i band (fra 3. trinn)
 • Musikk ved livets begynnelse

Individuelle kurs (fra 3. trinn)

 • Gitar
 • Bass-gitar
 • Ukulele
 • Piano/keyboard
 • Sang
 • Klarinett
 • Trommer
 • Fløyte
 • Saksofon
 • Grovmessing

Priser

 • Instrument eller sang (individuelt), kr. 1600,-
 • Gruppekurs, kr. 1180,-
 • Musikk ved livets begynnelse, kr. 800,-

Prisene gjelder per halvår.

Lærere i kulturskolen

 • Gitar og el-bass: Thomas Johnsrud Fullu
 • Ukulele: Thomas Johnsrud Fullu
 • Klarinett: Ann Christin Bakli 
 • Piano og keyboard: Jorid Rønningen
 • Saksofon og tverrfløyte: Knut Harald Jensen 
 • Korps: Rune Midtsund, Mathias Green, Knut Harald Jensen, Jorid Rønningen og Ann Christin Bakli  
 • Slagverk og rockeverksted: Mathias Green
 • Musikk ved livets begynnelse, barnekor, tinnitus: Hilde Jacobsen Aanerud 
 • Musikkbarnehage: Hilde Jacobsen Aanerud og Ann Christin Bakli 
 • Sang, kultuskole for SFO: Marianne Bye Granheim

UKM

UKM («ung kultur møtes») er en arena der ungdom møter ungdom, der kultur utveksles, uten konkurranse, men med tanker om utvikling, læring og samhold. Ett av målene er at UKM skal være en arena for alle, uansett hvor du kommer fra og hvilke kulturinteresser du har.

UKM på lokalt plan skal bidra til at ung kultur får en større plass i lokalsamfunnet, for eksempel gjennom lokale mønstringer og andre tiltak. UKM i Odalen er et samarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal kommuner.