Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft. Sykdommen rammer familier og enslige, unge og gamle. Vi reagerer forskjellig både fysisk og psykisk. Når sykdommen inntreffer blir mange problemstillinger aktuelle – utfordringer som endrer seg gjennom sykdomsforløpet og som de færreste av oss reflekterer over i en vanlig, frisk hverdag.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

  • Bidra med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Bidra med å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Være tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Bidra med å skape gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Målgruppe

Personer med en kreftdiagnose uavhengig hvor i behandlingslinjen du er.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes