Skolefritidstilbudet ved Glommasvingen skole har plass til 360 elever.

Søk om plass

Du søker om plass på SFO ved å klikke på lenken nedenfor. Du må logge inn med ID-porten. Velg deretter SFO, og «søk SFO».

Søk SFO-plass her

Priser

Fra 1. januar 2024 koster det kr. 3420,- per måned for en hel plass på SFO.

SFO-priser
Type plassPris per måned
SFO, hel plassKr. 3420,-
SFO, halv plassKr. 1882,-
SFO, 12 timer gratis (1. og 2. trinn)*Kr. 0,-
SFO, hel plass (1. og 2. trinn)*Kr. 1954,-
SFO, halv plass (1. og 2. trinn)*Kr. 269,-

Ved gjentatt for sen henting av barn, må du betale kr. 500,- ekstra. Juli er betalingsfri måned. SFO er stengt fire uker i juli.

SFO-satsene for foreldrebetaling og søskenmoderasjon blir bestemt av kommunestyret. Betaling skjer midt i måneden. I SFO blir det servert minst ett måltid pr. dag. Kostpenger kommer i tillegg til gjeldende oppholdssatser.

Måltider

Vi serverer minst ett måltid pr. dag. Kostpenger kr. 340,- kommer i tillegg til betaling for plassen. Den oppgitte summen gjelder per måned for hel og halv plass.

Søskenmoderasjon

Du betaler kun 30 prosent av plassen for det andre barnet. Søskenmoderasjon går automatisk og du trenger ikke å søke om dette.

SFO-prisene fastsettes av kommunestyret. Betaling skjer midt i måneden.

12 timer gratis SFO 

Fra 1. august 2024 vil ordningen med tolv timer gratis SFO bli utvidet til elever på tredje trinn. Per dags dato gjelder ordningen for elever på 1. og 2. trinn. 

Gratis SFO vil si at de som har deltidsplass inntil 12 timer i uken vil få denne gratis. Prisen for et heltidstilbud vil også bli rimeligere for alle.  

De som per dags dato har 12 timer gratis SFO, halv eller hel plass i 2. trinn trenger ikke søke på nytt. Tilbudet vil bli automatisk videreført til 3. trinn.  

De som ikke har SFO i 3. trinn fra høsten 2024, men ønsker å søke om 12 timers gratis plass, må søke om plass i søknadsportalen 

Redusert betaling for SFO

Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husstandens samlede inntekter. Du må søke om denne ordningen, og du må legge ved dokumentasjon på inntekten din (legg ved skattemeldingen for forrige år). Vi behandler søknadene etter gjeldende regler. For søknader før 1. august, gjelder vedtaket fra 1. august og ut skoleåret. Hvis vi mottar søknaden etter 1. august, gjelder vedtaket betaling fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Søk om redusert betaling for SFO her

Barn med særskilte behov

Barn på 5.-7. trinn som har særskilte behov og som også har behov for SFO, har krav på dette gratis.

Endring eller oppsigelse av plass

Søk, endre eller si opp SFO-plass her

Søknad om plass, endringer og oppsigelser skjer i foresattportal. Opplysninger om endrings -og oppsigelsesfrister finner du i vedtektene.

Kommunale vedtekter for SFO