En HDO-bolig er en mellomting mellom omsorgsbolig og sykehjem. Du betaler husleie i henhold til kontrakt og du betaler egenandel for hjemmetjenester, mat, medisiner osv. på samme måte som i en vanlig bolig.

Hva kan HDO tilby

HDO er bemannet med helsepersonell hele døgnet. Hjelpen tilpasses og vurderes i forhold til behovet, og i samarbeid med deg og dine pårørende. Helsehjelpen er et samarbeid med hjemmesykepleien. 

  • Personlig stell og pleie
  • Tilbud om fellesmåltider (valgfritt)
  • Hjelp til medisiner. Vi bruker fortrinnsvis apotek som gjør klar medisinene i doser (multidose)
  • Annen medikamentell behandling (sprøyter, intravenøs behandling m.m).
  • Prosedyrebehandling

Hjemmesykepleien gir også akutt hjelp og tilsyn i leiligheten når trygghetsalarm utløses.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjon med et behov for pleie og omsorg. En HDO-bolig passer fint for deg som ønsker å bo i egen leilighet i et bofellesskap.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes