Nødvendige helsetjenester mens eleven er på skolen, kan dreie seg om mange ulike tiltak. Ofte vil slike tjenester gis av skolehelsetjenesten, men det kan også være nødvendig med hjelp fra andre deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller spesialisthelsetjenesten.

Sør-Odal kommune legger til rette for at elever kan motta nødvendig helsehjelp eller andre nødvendige helse- og omsorgstjenester i skoletiden, når det er behov for dette.

Målgruppe

Elever som har sjeldne diagnoser og/eller omfattende helse- og omsorgsbehov, kan søke. Eleven må ha behov for særlig tyngende helsehjelp med psykiske og fysiske utfordringer, og/eller vedtak om tvangslovgining ifølge kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Pris

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes