Friskliv jobber først og fremst med fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og psykisk helse.

Målgruppe

  • du som er i risikogruppa for å utvikle, eller har utviklet livsstilssykdommer
  • du som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre utfordringer med egen helse
  • du som ikke finner andre egnede aktivitetestilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen.

Program og kriterier

  • Individuell helsesamtale, gruppebasert oppfølging og helsefremmende kurs innen blant annet kosthold, søvn, tobakk og depresjonsmestring.
  • Fysisk aktivitet i grupper med fokus på økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. 
  • Veiledning, rådgivning og undervisning

Vi holder til i frisklivs-, lærings- og mestringssentralen sine lokaler, ute eller på ulike kurslokaler i Sør-Odal.

Har du lyst til å være med?

Du kan ringe frisklivskoordinatorene våre direkte. Vi kontakter deg for videre oppfølging så fort som mulig og senest innen tre uker.