Når du er omsorgsperson for en som er særlig pleietrengende, kan du ha rett til avlastningsopphold for den pleietrengende på sykehjem.

Tjenesten omfatter nødvendig hjelp til personlig hygiene, måltider, sosiale aktiviteter, tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjenester.

Sykehjemmets tilsynslege kan benyttes der det ikke er naturlig at fastlegen følger opp. Medisiner, medisinske forbruksmaterialer osv. dekkes ikke.

Kommunen kan ikke kreve betalt for avlastningsopphold.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes