Å få være i sitt lokalmiljø gir ofte en stor betydning på livskvaliteten det å være hjemme og klare seg selv lengre.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleien tilbyr helsehjelp til de hjemmeboende som trenger dette hele døgnet. Hjelpen tilpasses og vurderes i forhold til behovet. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottakeren. Hjemmesykepleien er døgnbasert og kan bl. annet tilby:

  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Tilrettelegging ved måltider
  • Hjelp til medisiner- som hovedregel benyttes ordning hvor dosene er ferdigpakket i samarbeid med apotek (multidose)
  • Annen medikamentell behandling (sprøyter, intravenøs behandling m.m).
  • Prosedyrebehandling
  • Hjemmesykepleien utfører også akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Hva er praktisk bistand/hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk hjelp og/eller opplæring i daglige gjøremål i hjemmet. Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Hjemmehjelp kan tilby:

  • Gulvvask
  • Støvsuging
  • Støvtørking
  • Sengeskift

Kan også ved spesielle tilfeller utføre vindusvask og innkjøp av matvarer.

Målgruppe

Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes