Kriseteamet hjelper til når ditt eget nettverk eller det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Når de berørte er ivaretatt av eget nettverk eller det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, trekker kriseteamet seg tilbake.

Kristeteamet kan for eksempel hjelpe til ved uventet dødsfall og store ulykker. 

Døgnåpent

Kristeteamet er tilgjengelig hele døgnet. Du kan ringe legevakt på telefon 116 117 eller vår vakttelefon 474 55 295.

Tjenesten er gratis.