En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret i Sør-Odal dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles. 

Rettigheter og krav

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget, og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 12-1.

Forslaget må gjelde kommunens virksomhet. Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighetsområde eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforsalg eller behandlet av kommunestyret på annet vis. Behandlingen av et innbyggerforslag kan ikke delegeres politisk eller administrativt. Tidsfristen på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

minsak.no

Et verktøy for å fremme innbyggerforslag er minsak.no. Der kan alle innbyggerne foreslå saker. Lenke til saken kan deles via e-post, Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Underskrifter kan også samles på tradisjonelle underskriftslister.

Minsak.no som løsning er basert på at man samler inn underskrifter elektronisk, og du kan da ikke sende inn underskriftene til kommunen før du har fått det antallet underskrifter som er nødvendig for å få saken opp i kommunestyret. Når du har nok gyldige underskrifter, kan du på minsak.no sende inn saken til kommunen. Forslaget vil da bli sendt til kommunen som e-post med alle underskriftene, og du vil få en kopi av e-posten som er sendt.

For mer informasjon om minsak.no, trykk her