Vi spør aktivt: «Hva er viktig for deg i ditt liv»? 

Målgruppe

Voksne over 18 år som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune, kan søke hos oss. Du kan få hjelp fra rus- og psykisk helsetjeneste dersom du har utfordringer i hverdagen med din psykiske helse og avhengighet. Vi gir individuell vurdering.

Slik jobber vi

Vi kartlegger og vurderer hver enkelt ut fra individuelle behandlingsbehov. Vi tilbyr systematisk samtalebehandling. Samtalene kan foregå på kontoret, i hjemmet eller ute på tur. Vi kan også ha samtaler med pårørende.

Du kan få gruppebehandling som for eksempel depresjonsmestringskurs (KID/DU), eller musikkterapi. Hvis du trenger det, kan du få individuell plan og en egen koordinator som jobber sammen med koordinerende enhet i kommunen. Vi kan ved behov henvise deg til spesialisthelsetjenesten for rusoppfølging.

Hos oss kan du få rent brukerutstyr og hjelp til skadereduserende tiltak. Vi bistår også med urinprøvetaking etter avtale fra spesialisthelsetjeneste, barnevern eller fastlege. 

Vi samarbeider med kriminalomsorgen og tilbyr gatefotball i samarbeid med KIL i Kongsvinger.

Hvem er vi

Vi som jobber med rus- og psykisk helse i Sør-Odal kommune er både sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, musikkterapeut, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagog, sosionomer og miljøarbeidere. De ansatte har videreutdanning innen mange forskjellige fagfelt. 

Våre ansatte skal kunne vise legitimasjon (ID-kort) når de blir bedt om det. 

Pris 

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Søknad kan komme fra lege, spesialisthelsetjeneste, NAV, pårørende eller deg selv. Du kan ta kontakt på telefon eller fylle ut søknadskjema: 

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Når vi har fått inn søknaden din, tar saksbehandler kontakt med deg