Tilskudd til kulturformål

Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv i Sør-Odal kommune.
Søknadsfrist 15. april

 

Aktivitetsstøtte

Her kan du søke om midler til enkeltarrangementer. Aktivitetsstøtten deles ut av overskytende beløp fra den ordinære tildelingen. Løpende søknadsfrist

 

Kulturstipend

Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Stipendet består av et diplom og en pengegave på inntil kr. 15 000,- Søknadsfrist 15. april. 

 

Kulturpris

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeid i kommunen, gi det bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep. Forslagsfrist 15. april.

 

Dialektpris

Sør-Odal kommunes dialektpris skær tene ett formål: Oppmuntre følk tell å bruke dialekta si og væra kri ta det i tier der lokale dialekter er i ferd me' å gå over i regionsdialekter. Talemålet er vår viktigste identitet. Forslagsfrist 15. april.

 

Ildsjelpris

Ildsjelprisen skal være en inspirasjon for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillig lags- og foreningsarbeide i Sør-Odal kommune, slik at de kan arbeide og utvikle seg videre. Forslagsfrist 15. april.

 

Statlige spillemidler til idrettsformål

Frist for innsending av spillemiddelsøknad til Sør-Odal kommune er 15. oktober. Sør-Odal kommune videresender så søknaden til Innlandet fylkeskommune.

Ta gjerne i kontakt med oss i god tid om du planlegger å sende inn en søknad om spillemidler. 

 

Eksterne støtteordninger

Det finnes mange støtteordninger i Norge. Ta deg tid til å gå igjennom denne lista, og se om ditt lag eller din forening kan søke på noe her.