Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere, opptil 22 år, innen en vid definisjon av kulturbegrepet.

Stipendet består av et diplom og en pengegave på inntil kr. 15 000,-.

Formålet med kulturstipendet er å hjelpe fram unge talenter som driver ulike kulturaktiviteter, gi bedre vilkår, og tjene som inspirasjon forenkeltpersoner eller organisasjoner i arbeid som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvert år om stipend skal deles ut og hvem det skal tildeles. Oppvekst og Kulturutvalget bygger sin avgjørelse på innkomne søknader. Oppvekst- og kulturutvalget kan søke sakkyndig bistand eller bistand av annen art, som f.eks. Sør-Odal idrettsråd eller Sør-Odal kunstforening.

Stipendene kan gis til unge talenter som viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver kulturaktivitet på så høyt plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.

Stipendet kan deles ut én gang til hvert talent.

Stipendordningen kunngjøres ca. 15.mars.

Enkeltpersoner eller grupper, har anledning til å søke om kulturstipend.

Talentene søker selv om stipendet. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller å nominere andre.

Søknadsfrist er 15.april hvert år.

Søknadene skal begrunnes og sendes til Sør-Odal kommune

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturstipendene bør finne sted ved en egen høytidelig anledning.

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 28.04.98, kst-sak 016/98. 
Pkt. 1 endret i kst-sak 031/07
Revidert i oppvekst- og kulturutvalget sak 032/22