Dagsenteret kan tilby et organisert og tilpasset tilbud for å bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende er viktig for å utsette en institusjonsinnleggelse, og er samtidig en nødvendig avlastning for pårørende.

Eksempler på aktiviteter:

  • Sosialt samvær
  • Tilpassede aktiviteter
  • Frokost, kaffe og middag

Målgruppe

Dagsenterets målgruppe er hjemmeboende med en kognitiv svikt, og som har behov for bistand til å ha en aktivitet og sosial omgang med andre.

Det er to-tre pleiere med de besøkende hele dagen. Om du har vanskeligheter med å komme deg til Solstua, er tjenestekontoret behjelpelig med dette.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes