Kriterier/vilkår

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Vigselsmyndighet

Vigsler kan foretas av ordfører eller andre som kommunestyret har gitt slik myndighet.

Hvem kan vigsles?

Alle kan vigsles i Sør-Odal kommune, uansett bosted.

Hvor kan vigselen foregå?

Vigselen kan foretas i kommunens egne lokaler i rådhuset eller Galleri Lyshuset. Bruk av dette kommunale lokalet er gratis. Eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.

Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Sør-Odal kommune forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen.

Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Sør-Odal kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen.

Tidspunkt for vigsel

Sør-Odal kommune har avsatt siste fredag i hver måned, mellom klokka 15.00 og 17.00 til vielser. Det er mulig å gjøre særskilte avtaler med ordfører i enkelttilfeller.

Ordfører fastsetter dager for vigsler for et kalenderår om gangen. Ordfører har myndighet til å gjøre endringer i oversikten over dager.

Rammer for vigselen

Sør-Odal kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv.

Hva koster vigselen?

Vigselen er gratis.

Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Lover