Helsestasjon har som mål å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos barn og  forebygge sykdom gjennom helseopplysning, veiledning, støtte og styrking av foreldrerollen.

Helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, grupper og individuelle konsultasjoner ut fra det enkeltes barn og families behov.