En brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan gi praktisk hjelp og opplæring for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Hensikten er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Hva slags hjelp gir BPA

En BPA kan gi praktisk hjelp til dagliglivets gjøremål i husholdningen og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Noen eksempler:

  • hjelp til innkjøp av mat
  • matlaging
  • vask av klær og bolig
  • snømåking
  • hjelp til egenomsorg

Målgruppe

Personer under 67 år som har behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke har rett til å få bistanden organisert som BPA.  

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med hjelp utenfra, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes