Som hovedregel har innbyggere i kommunen selv et ansvar for å skaffe en egnet bolig. Hvis du av ulike årsaker ikke kan dette, kan kommunen være til hjelp.

Kommunal omsorgsbolig

Omsorgsboliger er bolig til personer som på grunn av helse eller funksjonshemming har et behov hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester i boligen. Du er avhengig av praktisk og personlig hjelp for å mestre ditt daglige liv. 

Kommunal overgangsbolig

Overgangsbolig er til personer som selv ikke klarer å skaffe en egnet bolig. Med overgangsbolig mener vi en midlertidig bolig for en viss periode.

Dette kan være et tilbud for deg som har utfordringer innen helse, funksjonshemming, økonomi eller sosiale forhold. Du må ha en konkret faglig vurdering som sier at det er vanskelig for deg å skaffe deg en bolig på nåværende tidspunkt.

  • Søknadsskjema for leie av kommunal bolig