Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeledd mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

Leder for FAU ved Glommasvingen er Sara Ringlund og nestleder er Erlend Barkbu.

Vi er aktive på Facebook kanalen Glommasvingen FAU og oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn og følge med der.

FAU trenger flere engasjerte folk! Per i dag skulle vi gjerne hatt et enda større og sterkere FAU. Ta kontakt med oss om du føler deg kallet.

Møteplan FAU

Klikk på lenken for møtereferat:

  • Mandag 9. januar 2023
  • Onsdag 15. februar 2023
  • Onsdag 15. mars 2023
  • Onsdag 19. april 2023
  • Onsdag 10. mai 2023
  • Onsdag 7. juni 2023

Møteplan SU

 

Andre dokumenter

  • Vedtekter Glommasvingen skole
  • Oversikt over medlemmer i FAU skoleåret 2023-2024
  • Bekymringsmelding