Mange pårørende og nærpersoner har ansvar og omsorg for sine nærmeste. Pårørende og nærpersoner kan være tjenestemottakernes viktigste støtte, og det kan ofte være de som kjenner tjenestemottakers behov best.

Helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for et godt samarbeid ved å involvere pårørende og nærpersoner slik at de blir en ressurs som kan bidra til medvirkning og trygghet for den enkelte. Helse- og omsorgstjenesten skal tilby nødvendig pårørendestøtte underveis i tjenestemottakers pasientforløp.