Vår visjon «JA» skal hjelpe oss å være åpne og stille oss positive til nye muligheter, og kunne «ta i et tak der det trengs».

Arbeidsforholdet skal bygge på våre verdier tillitrespekt og lojalitet.

Arbeidsgiver forholder seg til det som er fastsatt i sentrale lover, regler og tariffbestemmelser.

I en del stillinger vil det bli stilt krav om å levere politiattest (gjelder også vikarer, studenter og lærlinger). Det vil som regel komme fram av utlysningsteksten. Attest kreves kun av den eller de som tilbys stillingen, og tilbud om stilling og arbeidsavtale er med forbehold om at gyldig politiattest kan forelegges.

Kilden

Her finner du blant annet beskrivelse av arbeidsprosesser og retningslinjer, risikovurderinger og internkontroll, pluss at du kan melde avvik.

Etisk regelverk

Etisk regelverk for folkevalgte og medarbeidere i Sør-Odal kommune - hjelp til å ta de riktige valgene.

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet skal regulere forhold som ikke er nevnt i arbeidsavtalen. Det bygger på de grunnleggende verdiene og personalpolitiske prinsipper som er nedfelt i Sør-Odal kommunes arbeidsgiverpolitikk

Rådhuset på Skarnes med rosa skyer og soloppgang i bakgrunnen