Søknadsprossess og saksbehandling

Vi har en plattform for fastleie av kommunale lokaler, og en annen for sporadisk eller kortvarig leie.

Søknader som omhandler organisert idrett for barn og unge vil bli prioritert.

I særlige tilfelles kan en fast øving eller aktivitet bli flyttet til fordel for et prioritert arrangement. Det vil i så fall varsles minst 2 uker i forkant.

I skoleferiene vil idretts- og svømmehall normalt være stengt. Ved spørsmål om leie i disse periodene ber vi om at du/dere tar kontakt før ferien.

Glommasvingen skole

Svømmehallen og terapibassenget

  • For å inngå avtale om leie av svømmehallen og terapibassenget må det dokumenteres at en person med godkjent kurs i livredning vil være til stede ved bruk.
  • Det må til enhver tid være to eller flere til stede når bassengene benyttes.

Fastleie av kommunale lokaler

OBS: søknadsfrist for fastleie er 15. april

Søknaden behandles i samarbeid med Sør-Odal idrettsråd. 

Sporadisk eller kortvarig leie av kommunale lokaler

Søknaden behandles fortløpende. 

Skjemaer for arrangement

ar du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, eller hvis arrangementet er allment tilgjengelig, må du melde fra til politiet og brannvesenet. Du må melde politiet minimum to uker før arrangementet starter, og brannvesen minimum tre uker før arrangementet. Utfyllende informasjon og skjema for søknad/melding finnes her:

Ved overnatting må det fylles ut et eget skjema om brannsikkerhet senest 3 uker før overnatting.

Betaling og priser

Leie av kommunale lokaler faktureres etterskuddsvis. Priser over kommunale leielokaler finner du her:

Søknadsfrister

  • Fastleie: 15. april
  • Sporadisk leie: fortløpende

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å booke møterom? Har du spørsmål angående faktura eller noe annet? Ta kontakt med oss på innbyggertorget på telefon 62968000. 

Oversikt over aktiviteter og arrangementer i kommunale bygg