Sør-Odal kommunestyre vedtok i møte 7. mai 1991 kommunevåpen for Sør-Odal: Nøkler i trepass (tre gull-nøkler på rød bunn). Kommunevåpenet ble godkjent ved Kongelig Resolusjon 10. januar 1992.

Motiv: Tre nøkler

Komiteen som utredet kommunevåpen uttalte:

Nøkkelmotivet er allerede i bruk av Sør-Odal historielag. Odal realskole brukte det også som emblem. Med de tre nøklene ønsker man å symbolisere de tre kirkesognene i bygda: Strøm, Ullern og Oppstad. Videre vil det symbolisere de tre viktige vannveiene: Glomma, Oppstadåa og Storsjøen. Nøkkel er symbolet som åpner, stenger, binder og løser. Det står bl.a. for rettferdighet, kunnskap og noe positivt.

Grafisk designer Harald Hallstensen var en viktig konsulent under arbeidet med utformingen av Sør-Odal kommunes kommunevåpen, gullnøkler i trepass på rød bunn.

Regler for bruk av kommunevåpenet

§1 Definisjon

Sør-Odal kommunes våpen fastsatt ved kongelig resolusjon 10. januar 1992 er:

  • I rødt tre gull nøkler stilt i trepass.
  • Flagg: I rødt tre gule nøkler stilt i trepass i rektangulær form i forholdet 08:1.
  • Farger: Varmrød nr. 001 og gul nr. 116.
  • Til dekorativt bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner.
  • Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§2 Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§3 Bruk av våpenskjold

Til utvendig bruk og som dekorasjon skal alltid våpenskjoldet brukes med sine farger. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelser brukes til jakkemerker m.v. Dersom våpenet ikke kan gjengis i sine riktige farger i annonser, trykksaker og lignende, skal det gjengismed hvite nøkler på sort bunn. Ingen andre farger er tillatt.

§4 Bruk av kommuneflagg

Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.

§5 Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.

Våpenet kan utformes som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere bestemmelse.

§6 Bruk av våpen i stempel og segl

Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og lignende

§7 Våpenets utforming og utføresle

Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer for eksempel plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert. Enhver utførelse av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.

§8 Tillatelser til bruk av kommunevåpenet

Søknader om tillatelser til bruk av kommunevåpenet rettes til Sør-Odal formannskap som påser at utforming og utførelse av våpenet er korrekt, og at disse forskrifter blir fulgt.

Forskrift for bruk av kommunevåpenet:

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 7. mai 1991, sak 28/91.

 

Kommunevåpen. Tre gule nøkler på rød bakgrunn