Kultur, idrett og fritid

Sør-Odal har et mangfoldige kulturliv med konserter, festivaler, aktiviteter og foredrag året rundt. Lag og foreninger gir en bred variasjon av fritidsaktiviteter, spesielt for barn og unge. Enten det er idrett, kultur, eller fellesskap du søker, har vi noe for deg. Sør-Odal kommune støtter dette mangfoldet gjennom blant annet kulturmidler, og søknadsskjemaer finner du under tilskuddsordninger.