Syn- og hørselkontakt er et tilbud til innbyggere i Sør-Odal kommune som har et syns- og/eller hørselstap som gir utfordringer i hverdagen.

Hva kan vi hjelpe med?

Syn- og hørselkontakten kan:

  • Kartlegge behov, som oftest ved et hjemmebesøk
  • Søke om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
  • Gi opplæring i hjelpemidler
  • Vi kan også bistå med andre hensiktsmessige råd og løsninger

Ved hjemmebesøk er det mulighet for utprøving av ulike hørsels- og synshjelpemidler. Ved noen tilfeller kan det også søkes om utprøving på NAV hjelpemiddelsentral.

Synskontakt

Før et kartleggingsbesøk av synskontakt bør du ha en uttalelse om din øyehelse fra øyelege eller optiker. Dette kan gi svar på om du fyller kravet for at det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

Hørselskontakt

Før et kartleggingsbesøk bør du ha informasjon om høreapparatene dine fra en audiograf. Dette vil bidra til at vi enklere kan finne løsninger som passer til ditt høreapparat, og vi kan søke NAV hjelpemiddelsentral. 

Ta kontakt ved behov! Du kan også snakke med våre ergoterapeuter