Alle ledige stillinger i kommunen lyses ut her. Generelle søknader blir ikke behandlet.

Eksterne lenker

Andre utlysninger

  • Private avlastningshjem (besøkshjem for funksjonshemmede barn og ungdom)
  • Støttekontakt
  • Vikarer barnehage og skole
    • Sør-Odal kommune har behov for flere tilkallingsvikarer i barnehage og skole. Ta kontakt direkte med den enkelte styrer/rektor ved enhetene.