Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. 

Målgruppe – hvem er du?

  • Familie/ eller personer som har tid og overskudd
  • Har en stabil livssituasjon og god helse
  • Innehar gode samarbeidsevner er en ressursperson.
  • Har en egnet bolig.

Avlastnings/besøkshjemmets oppgaver

  • Ha god vandel.
  • Være en trygg base for barnet / ungdommen.
  • Ha god kontakt/ samarbeid med pårørende og kommunen.

Godtgjøring

  • Ihht. statens satser for fosterhjem og besøkshjem.

Kontaktinformasjon

Er dette noe du kunne tenke deg kan du få nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Elektronisk søknad

Søknaden merkes med arkivsaksnummer 16/1328

Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal