Konst. kommunedirektør (rådmann)

Konst. kommunalsjef helse og mestring

Kommunalsjef barn og unge

Koommunalsjef samfunnsutvikling

Konst. kommunalsjef innovasjon og samskaping

Odal Økonomikontor

Politikk

Informasjon om Sør-Odal kommune

  • Org.nr.: 964 947 716
  • Kontonr.:1870 44 71668 
  • IBAN: NO8418704471668
  • BIC-kode: ODASN021XXX
  • Kontonr. skatt: 6345.06.04196
  • Kontonr. regninger/faktura: 1870.45.26926 (husk KID på innbetaling)
  • Kommunenr.: 3415