Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Kongsvinger 

Besøksadresse: 7. etasje i Gågata 5
Telefon : 46 61 72 00
Nettsted til Bufetat
E-post til Familievernkontoret
(Dekker kommunene: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes).