Byggesaksbehandling

Her kan du booke time med byggesaksbehandler!

Sør-Odal kommune gjør innbyggerne oppmerksomme på at vi for tiden har en stor saksmengde på byggesak i forhold til ressurser vi har tilgjengelig, og dette medfører lengre saksbehandlingstid enn normalt. I enkelte tilfeller vil behandlingen gå ut over tidsfrister i §21-7 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling.

Skal du bygge for første gang?

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. 

Vi anbefaler deg også å lese byggesaksprosessen på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Usikker på om du må søke?

På DIBK sine sider kan du bruke en veiviser for å finne ut om du må søke.

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad? 

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til vår saksbehandling.

Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?  

Vi tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Se gebyrregulativet i menyen på venstre side. 

Hvordan leverer jeg byggesøknaden min?

Papir 

Du kan skrive ut skjemaene her (krever ikke pålogging). Disse fyller du ut og sender per post til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

E-post

Du kan gjerne sende inn byggesøknaden på e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no. Søknaden som hoveddokument og hvert vedlegg hver for seg for enklest mulig behandling.  

Elektronisk 

Du kan også benytte ByggSøk for utfylling og levering av byggesøknaden din. I Byggsøk må du opprette en bruker og et passord for å kunne benytte løsningen. 

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om bygg og byggesak? På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du svar på de vanligste spørsmålene.