Trekanten

Oppført ca. 1900. Parafinlager for Søndre Odalen samvirkelag, bakeri- og husflidsutsalg, urmakere. Åpnet som Norges minste kulturhus 2012.

Gamle Skarnes bru

Åpnet 1885. Stålfagverksbru med 5 spenn. Fagverk levert av Union i Dortmund. Granitt fra brudd på Oppstad. Kong Oscar IIs monogram med årstall ved bruendene. 

Korsmo skole

Oppført 1923 av Nils Tørbakken. Bygdas første skole med gymnastikksal. Folkebad i kjelleren fra 1929. Nedlagt som barneskole 1976. 

Skarnes Stasjon

Åpnet 3. oktober 1862. Arkitekter H.E. Schirmer og W. Von Hanno. Bygget etter "Hagamodellen". Betjent fram til 2002. Pakkhuset oppført 1865.

Avholdslokalet Skogtun

Oppført 1907 for Søndre Odalen avholdslag. Brant 1929. Nytt bygg oppført samme år. Tegnet av Thorvald Løkker. Overtatt av Sør-Odal kommune, restaurert og innviet som kulturhus 1997.

Sør-Odal gamlehjem, Andrea og Ole Moss' minne

Andre og Ole Moss' minne. Innviet 4. desember 1929. Arkitekt Heinrich Jürgensen. Oppført av Gunnar Mobråten og hans Gaustad.

Sør-Odal sykehus

Christine og Marcus Moss' minne. Innviet 17. august 1935. Arkitekt Heinrich Jürgensen. Oppført av Gunnar Mobråten og hans Gaustad. Revmatismesykehus fra 1963. Nedlagt som sykehus 1994. 

Tusenårsstedet i Sør-Odal

Sør-Odal kommune valgte Galleri Lyshuset som kommunens tusenårssted i 2000. Galleri Lyshuset ble åpnet av H.M. Dronning Sonja 25. oktober 2002, og huser i dag Norges største samling enkeltarbeider av kunstneren og sørodølingen Kåre Tveter.

Tannæsgården

Tannæsgården ble oppført omkring 1878 av Kristoffer Tannæs som administrasjonsbygg for Tannæs' dampsag ved Glomma. Bygget var kommunehus fra Søndre Odalen fra 1886. Flere eiere og brukere fra 1938. odal Sparebank fra 1976-2010. 

Amtsskolen

Amtsskolen ble oppført ca. 1902 av byggmester marcus Moss. Opprinnelig hadde bygget to fulle etasjer og har huset amtsskole og herredsadministrasjon. Fra 1941 Funnefos stresliperi og elektrisitetsverk. Bygget bran i oktober 1944.

Nye skilt kommer fortløpende

 

Andre informasjonsskilt

Snublestein for Herman Isak Landau

Snublesteinen ble lagt ned utenfor Sør-Odal rådhus 30. august 2022Herman Isak Landau var norsk-jødisk handelsmann og gårdbruker. Han var født i Uniev i Polen i 1878. Den 26. oktober 1942 ble Isak Landau arrestert hjemme på Sjønnerud. Sendt med transportskipet Donau til Stettin i Polen, 26. november, og derfra med tog til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. 

 

Nye skilt kommer fortløpende