Blå skilt - Kulturminner Skarnes

Her finner du en oversikt over kommunens blå skilt, samt andre historiske informasjonsplakater.

Trekanten

Oppført ca. 1900. Parafinlager for Søndre Odalen samvirkelag, bakeri- og husflidsutsalg, urmakere. Åpnet som Norges minste kulturhus 2012.

Gamle Skarnes bru

Åpnet 1885. Stålfagverksbru med 5 spenn. Fagverk levert av Union i Dortmund. Granitt fra brudd på Oppstad. Kong Oscar IIs monogram med årstall ved bruendene. 

Korsmo skole

Oppført 1923 av Nils Tørbakken. Bygdas første skole med gymnastikksal. Folkebad i kjelleren fra 1929. Nedlagt som barneskole 1976. 

Skarnes Stasjon

Åpnet 3. oktober 1862. Arkitekter H.E. Schirmer og W. Von Hanno. Bygget etter "Hagamodellen". Betjent fram til 2002. Pakkhuset oppført 1865.

Avholdslokalet Skogtun

Oppført 1907 for Søndre Odalen avholdslag. Brant 1929. Nytt bygg oppført samme år. Tegnet av Thorvald Løkker. Overtatt av Sør-Odal kommune, restaurert og innviet som kulturhus 1997.

Sør-Odal gamlehjem, Andrea og Ole Moss' minne

Andre og Ole Moss' minne. Innviet 4. desember 1929. Arkitekt Heinrich Jürgensen. Oppført av Gunnar Mobråten og hans Gaustad.

Sør-Odal sykehus

Christine og Marcus Moss' minne. Innviet 17. august 1935. Arkitekt Heinrich Jürgensen. Oppført av Gunnar Mobråten og hans Gaustad. Revmatismesykehus fra 1963. Nedlagt som sykehus 1994. 

Tusenårsstedet i Sør-Odal

Sør-Odal kommune valgte Galleri Lyshuset som kommunens tusenårssted i 2000. Galleri Lyshuset ble åpnet av H.M. Dronning Sonja 25. oktober 2002, og huser i dag Norges største samling enkeltarbeider av kunstneren og sørodølingen Kåre Tveter.

Buggebanen

Her ble det fra 1940-tallet avholdt fester, basarer og andre arrangementer til inntekt for Folkets hus. Tomta fikk etter hvert dansegulv, scene, garderober og kiosk. Kjente norske artister som Jens Book Jensen og Arve Opsahl spilte her. Siste offentlige fest ble avholdt i 1961.

Snublestein for Herman Isak Landau

Snublesteinen ble lagt ned utenfor Sør-Odal rådhus 30. august 2022Herman Isak Landau var norsk-jødisk handelsmann og gårdbruker. Han var født i Uniev i Polen i 1878. Den 26. oktober 1942 ble Isak Landau arrestert hjemme på Sjønnerud. Sendt med transportskipet Donau til Stettin i Polen, 26. november, og derfra med tog til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. 

Tannæsgården

Tannæsgården ble oppført omkring 1878 av Kristoffer Tannæs som administrasjonsbygg for Tannæs' dampsag ved Glomma. Bygget var kommunehus fra Søndre Odalen fra 1886. Flere eiere og brukere fra 1938. odal Sparebank fra 1976-2010. 

Amtsskolen

Amtsskolen ble oppført ca. 1902 av byggmester marcus Moss. Opprinnelig hadde bygget to fulle etasjer og har huset amtsskole og herredsadministrasjon. Fra 1941 Funnefos stresliperi og elektrisitetsverk. Bygget bran i oktober 1944.

Sundsted og dampbåtbrygge

Nye skilt kommer fortløpende

Andre informasjonsskilt

Nye skilt kommer fortløpende

Etter innspill fra «Idedugnadsmøtet» på Kulturhuset Skogtun 12.09.2018 opprettet styret for Skarnes Grendeutvalg et prosjekt «Blå skilt». «Blå skilt» er merking av kulturminner og kulturhistorie. Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en bygning.

Følgende arbeidsgruppe har utarbeidet «Blå skilt» på Skarnes på vegne av Skarnes Grendeutvalg: Kajo Thonander, Kjell Øyvind Aarstad, Jan Kristoffersen, Anne Berit Martinsen Vidar Holstad og Bjørn Holtbråten. Fra Sør-Odal kommune deltar kulturrådgiver Henriette Eriksen.

Tekstene er utarbeidet i samarbeid med Sør-Odal slekts- og historielag.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook