Avlastningen kan gi deg som omsorgsyter rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk, og ivareta søsken i familien.

Tjenesten skal virke forebyggende for deg som omsorgsyter, slik at du skal kunne gi tilfredsstillende hjelp til den omsorgstrengende over tid.

Under avlastningen vil vi legge vekt på ernæring, trygghet og aktivitet i nærmiljøet.

Målgruppe

Pårørende som gir omsorg for barn eller ungdom med funksjonshemning og har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot omsorgsgivere til barn under 18 år, men kan også benyttes av omsorgspersoner til voksne funksjonshemmede.

Kriterier for å søke

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som tas i betraktning er blant annet:

  • Du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeidet og du har et større foreldreansvar enn normalt. 
  • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrutt nattesøvn.
  • Det særlige tyngende omsorgsarbeidet har pågått over tid.

Praktisk informasjon

  • Legg ved relevante opplysninger fra spesialisthelsetjeneste, lege og/eller andre til søknaden.
  • Tjenesten er et fast ukentlig/månedlig tilbud, og eventuelt ved ferie.
  • Foresatte må sørge for transport til og fra avlastningen.
  • Eventuelle hjelpemidler og utstyr som for eksempel sykkel, bil etc. må følge barnet/ungdommen.
  • Medisinsk utstyr, inkontinensutstyr, medisiner, kremer, såper, sjampo mm og diettmat må tas med.

Pris

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes