Meningsfulle aktiviteter

Tilbudet skal gi voksne mennesker med bistandsbehov et meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid. Allsidige aktiviteter bidrar til mestring, trivsel og personlig vekst for den enkelte. 

På ASK lager vi blant annet produkter av leire, glass, tøy, avispapir og stearin (se bilder nedenfor). Vi er kjent for våre opptenningsbriketter av høy kvalitet. Produktene selges i innbyggertorget i rådhuset og i pop-up-butikker rundt omkring. 

Målgruppe

Tilbudet er til voksne som har behov for tilrettelagt arbeid og/eller aktivitet. Vi tilbyr både produksjonsrettet virksomhet og aktivisering.
Den enkelte bruker får et tilbud som skal bidra til trivsel, trygghet og utvikling. 

Pris 

Tjenesten er gratis for bruker.     

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Se hva vi lager!