Overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo er åpent hele døgnet. Vi tilbyr rask helsehjelp til personer over 14 år, og som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep.

Du kan komme selv om

 • Du ikke vil anmelde
 • Du var påvirket av rus
 • Du ikke husker
 • Du føler skyld
 • Det er lenge siden

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Psykologiskførstehjelp
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse
 • Nødprevensjon og smitteforebyggende behandling
 • Psykososial og medisinsk oppfølging

Du kan få hjelp

Du kan få hjelp dersom du oppholder deg i Oslo eller en av disse kommunene:

 • Kongsvingeregionen: Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue
 • Romerike: Aurskog-Høland, Rælingen, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Nannestad, Hurdal, Nes
 • Follo: Frogn, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Nesodden

Mer informasjon

Les mer om overgrepsmottaket ved Oslo legevakt

Kontakt oss - eller bare kom

Ring: 23 04 05 00
Møt opp: Trondheimsveien 233, Aker sykehus

Tilbudet er gratis.