Er du gravid og bor i Sør-Odal kommune, kan du ta kontakt med jordmor Wibeke Arnesen på tlf. 474 83 840. Jordmor er tilgjengelig mandag, onsdag og torsdag. 

Målet for tilbudet er å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte, og ivareta mors fysiske og psykiske helse, og fosterets helse og utvikling. Det er den gravide selv som velger om hun ønsker oppfølgning hos jordmor og lege.

Den første konsultasjonen anbefaler vi i uke 8 - 12. Ta gjerne kontakt med jordmor tidlig i svangerskapet!

Helsestasjonen tilbyr alle gravide gratis kikhostevaksine

Fra mai 2024 tilbys kikhostevaksine til gravide for å beskytte det nyfødte barnet. Vaksinen tilbys fra svangerskapsuke 24, som endel av barnevaksinasjonsprogrammet.

Går du til jordmor på helsestasjon så vil du få tilbud på kontroll i svangerskapsuke 24. Har du kommet lengre i svangerskapet vil du få tilbud om vaksinen ved neste ordinære svangerskapskontroll hos jordmor.  Du kan også få tilbud om vaksinen på helsestasjon om du ikke går til jordmor i svangerskapet.

Ta kontakt med Sør-Odal helsestasjon for spørsmål eller timebestilling ved å logge deg inn på Helsenorge, eller via telefon til jordmor på mandag, onsdag og torsdag: 474 83 840.

Hvorfor bør gravide ta kikhostevaksine?

Les mer om tilbudet fra folkhelseintittuet her: Innføring av tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide