Kursdager

  • 30.08: Parforholdet - forventninger og kommunikasjon (Familievernkontoret)
  • 13.09: Tilknytning og samspill (Helsesykepleier og kommunepsykolog)
  • 27.09: Amming (Jordmor og helsesykepleier)
  • 04.10: Fødsel (Jordmor)

Tidspunkt: 13.30-15.00 alle dager

Oppmøte: Sør-Odal helsestasjon, Sykehusvegen 24, Skarnes

Kurset er gratis!

Påmelding: Send SMS til jordmor Wibeke på tlf. 474 83 840
Oppgi navn, og om du deltar alene eller sammen med partner. Påmelding gjelder for hele kursrekken, men oppmøte er valgfritt
Frist for påmelding er 23. august

Flyer for foreldreforberedende kurs. Gjengir tekst i artikkelen