Her finner du Kafé Odali, Odali reparasjonshjørne, Innbyggertorget frivilligsentral og Sør-Odal bibliotek. I tillegg arrangerer vi bygdekino en gang i måneden. 

Innbyggerverten kan hjelpe deg slik at du kan få informasjon og veiledning om kommunale tjenestetilbud. Ved hjelp av den digitale innbyggerverten kan du selv bestille avtale med saksbehandlere og søke opp informasjon om kommunale tjenester.

Innbyggertorget er en møteplass og kulturarena for alle. Det skal være et sted for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommune.

  • Vi har en fantastisk arena med bibliotek, kafe og møtelokale som vi ønsker å dele med innbyggerne
  • Vi skal gjøre oss tilgjengelig – vi ønsker at lysene tennes i rådhuset
  • Offentligheten er kjent for å være lukket – vi vil åpne opp

Sør Odal kommune har i kommuneplanens samfunnsdel brukt begrepet «På innbyggernes side» for å beskrive hvordan vi tenker å jobbe med de utfordringene kommunene står overfor. Vi trenger å tenkte nytt når det gjelder å løse våre samfunnsoppdrag. Digitalisering er en del av dette, men også brukermedvirkning står sentralt. Derfor er involvering av innbyggere og andre samarbeidspartnere viktig, ikke minst for å sikre bedre treffsikkerhet med tanke på behovet til innbyggeren. Samskaping beskriver når det offentlige går sammen med frivilligheten og næringslivet for å se på felles løsninger, der vi er likeverdige samarbeidspartnere. Vi ønsker oss mer nærdemokrati og medborgerskap – innbyggertorget skal være en arena der vi kan utrykke våre meninger eller delta på aktiviteter som angår vårt nærmiljø.

Innbyggertorget er allerede brukt til både konserter og møter både på kvelds- og dagtid.  Flere arrangement er under planlegging – så kom innom og se hva som står på programmet!

I innbyggertorget holdes det blant annet møter, konserter, foredrag og kurs.

Vi jobber med å sette opp en aktivitetskalender. I mellomtiden kan du lese om noen av våre aktiviteter her:

Vil du også bruke innbyggertorget til en aktivitet?
Kom innom og gjør en avtale med oss, eller send oss forespørsel her: booking.sor-odal.kommune.no.

Det er lagt til rette for å benytte lokalene til møter og arrangementer. Vil du bruke innbyggertorget til aktiviteter kan du komme innom og gjøre en avtale med oss, eller sende inn en forespørsel via booking.sor-odal.kommune.no.

I hverdagen kan både ansatte og innbyggere benytte en av de hyggelige båsene, enten det er for å jobbe litt, lese litt, ta en prat med noen, eller bare stikke innom for en kopp kaffe eller et måltid på Odali.

Lokalene er hyggelige og viser bilder av lokale kunstnere - alt fra vår kjente Kåre Tveter til amatører. Salgsutstillingen inneholder et variert utvalg av produkter fra ASK (Aktivitetssenteret Korsmo), Galleri Lyshuset (Kåre Tveter), bygdebøker og andre bøker og produkter fra Odalen. På skjermen vises hva som skjer i lokalene; møter og arrangementer, og dagens meny på Odali. Scenen har piano, men også projektor, lydanlegg, mikrofon og stor skjerm, og egner seg fint til både kulturarrangementer og møter eller presentasjoner.