Monica som startet hos oss på vårparten, hadde vært ute av arbeidslivet en periode og deltatt i tilrettelagt arbeidstrening et års tid. Hun hadde utviklet angst for å gå ut i arbeid igjen etter noen dårlige opplevelser.

Hun startet forsiktig i Odali med tre timer om dagen, to ganger i uken.  

Her opplevde hun å bli behandlet som en oppegående voksen og ordinær arbeidstaker. I starten var det stressende å bli stilt krav til, men det virket inspirerende fordi hun samtidig opplevde respekt og å bli sett og hørt av mennesker som brydde seg om hvordan hun hadde det.

Åpenhet om hva hun hadde behov for og hjelp til å sette ord på det hun opplevde vanskelig, ble en naturlig del av arbeidsforholdet.  Et miljø der det var lov å være uenig, god opplæring, passe store utfordringer og positive tilbakemeldinger bidro til å skape den tryggheten hun trengte for å trives og stole på seg selv igjen.

Arbeidstiden ble gradvis utvidet i samråd mellom henne og arbeidslederne. Etter noen måneder var hun klar til å starte på et fulltidsstudier til høsten og gleder seg til det.

Vi ønsker henne masse lykke til og gleder oss til å samarbeide med flere, som vil ha nytte av litt hjelp en periode for å finne eller gjenfinne sin plass i arbeidslivet.