Vann og avløp

GIVAS eier og drifter kommunaltekniske anlegg for vann- og avløp og har ansvar for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i Sør-Odal kommune. 

For mer informasjon, se GIVAS sine nettsider 

Vakttelefon vann og avløp (GIVAS): 404 04 840

For deg som har kommunalt vann og/eller avløp/slamtømming, blir forskjellen at dere vil få egen faktura fra GIVAS for dette og at spørsmål må rettes direkte dit. 

Slamtømming

Slamtømmeordningen vil forbli uendret. Det er fortsatt Br. Stenskjær AS som vil tømme slamavskillerne og er de som skal kontaktes ved bestilling av tømming. 

Andre spørsmål om slamtømming rettes til GIVAS. 

Søknad om utslippstillatelser og ferdigattest på private avløpsløsninger skal fremdeles behandles av Sør-Odal kommune. 

Utslippstillatelse 

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert). 

Send søknad til 

Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes