Ergoterapi

Våre ergoterapeuter kan hjelpe deg som er syk, har en skade eller en annen funksjonsnedsettelse.

Her er en oversikt over hva våre ergoterapeuter gjør:

  • Forebyggende hjemmebesøk
  • Rehabilitering, habilitering og hverdagsmestring
  • Tilrettelegging av omgivelser
  • Kontaktpersoner/bindeledd mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral innen syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og bevegelse.
  • Formidling og opplæring av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • Veiledning i boligsaker, ofte i samarbeid med husbanken og NAV hjelpemiddelsentral.

Hvem kan få tjenesten

Våre ergoterapeuter kan hjelpe deg som er syk, har en skade eller en annen funksjonsnedsettelse. Vi kan hjelpe til i alle aldre.

Våre samarbeidspartnere er blant annet tjenestekontoret, lege og hjemmetjenesten.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes