• Vi har taushetsplikt
  • Alt er gratis
  • Alt skjer på dine premisser

Ung arena består av

  • Åpen møteplass
  • Helsestasjon for ungdom
  • Lavterksel samtaletilbud
  • Kurs og samtalegrupper
  • Temakvelder

ALARMTELEFONEN for barn og unge: 116111
GRATIS! Åpent fra 15:00 – 08:00 mandag til fredag. Døgnåpent i helgen!
Kan også ringes av omsorgspersoner som er bekymret.
Les mer!

Mental Helse hjelpetelefonene: 116123
Mental Helse har en døgnbemannet telefon for alle, uansett grunn.
Hit kan man ringe for en prat, for å takle en utfordring, eller for å finne hjelp.
GRATIS! DØGNÅPEN! FOR ALLE!
Les mer!

Ved øyeblikkelig fare for liv og helse ring:

  • POLITI 112
  • AMBULANSE 113
  • BRANN 110

Flyer for åpen møteplass