NAV har også ansvar for å gi tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV og hovedregelen er at dette gjelder for alle som oppholder seg i kommunen. 

Det er fem individuelle tjenester som gis; Opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Disse tjenestene kan du lese mer om ved å følge lenken på venstre side.

For å få kontakt med NAV Odal kan du ringe vårt kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. 

Markedskontakter i NAV Odal

Er du arbeidsgiver og trenger hjelp til rekruttering? Da kan du ta kontakt med Carina Ryen Nyheim og Pia Merete Tunhøvd, som er markedskontakter i NAV Odal. 

NAV Odal er et vertskommune-samarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal kommuner.