Sør-Odal kommune har etablert rådgivende enhet for russaker: «Enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår», ifølge Helsedirektoratet.

Vilkår om oppmøte 

Oppmøte ved rådgivende enhet for russaker anses ikke som helsehjelp, men som en strafferettslig reaksjon. Det betyr at oppmøtet ikke føres i pasientjournal. Krav om oppmøte med samtale er oppfylt etter at bruker har møtt én gang.

Sør-Odal kommune har organisert enheten under Rus- og psykisk helsetjeneste. Oppgaven har vært en lovpålagt oppgave fra 01.07.22.