Målgruppe 

Du kan få hjelp fra aktivitetssenteret dersom du er har utfordringer med din psykiske helse og avhengighet. Vi gjør en individuell vurdering. Du må være over 18 år og oppholde deg i kommunen.

Dette er aktivitetssenteret 

Vi holder til på Tronbøl og har åpent fem dager i uka på dagtid, kl. 09:00-15:00.

Møtestedet, som er et lavterskeltilbud for rusavhengige, er åpent tirsdager og torsdag kl. 15:30-21:00. Du trenger ikke avtale eller vedtak for å komme til «Møtestedet».

Årshjul med aktiviteter

Vi er opptatt av hva brukerne har lyst til og muligheter for. Sammen med ansatte får brukerne være med å lage et årshjul med aktiviteter. 

Under ditt første møte på aktivitetssenteret vil du få en avtale med en ansatt som viser deg rundt på huset og forteller om aktivitetene. Du kan også gjøre avtale med din primærkontakt hvis du har andre tjenester allerede. 

Pris

Brukere betaler for aktiviteter, mat og kaffe.

Slik søker du

Søknad kan komme fra lege, spesialisthelsetjeneste, NAV, pårørende eller deg selv. Du kan ta kontakt på telefon eller fylle ut søknadskjema: 

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Når vi har fått inn søknaden din, tar saksbehandler kontakt med deg.