Søknadsskjemaer

Du finner alle søknadsskjemaer her

Serveringsbevilling

Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du skaffe deg en serveringsbevilling. Dette gjør du ved å søke om serveringsbevilling. I søknaden må du ha med noe dokumentasjon:

 1. Firmaattest 
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått etablererprøve

Skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du ha en skjenkebevilling. Du må levere en søknad for å få skjenkebevilling, og før du søker må du innhente følgende informasjon:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

NB! På grunn av ferieavvikling i sommer, må søknader til arrangementer i perioden 21. juli til 31. oktober sendes innen 1. juli (gjelder skjenkebevilling for enkeltanledning).
Normalt er søknadsfristen fire uker før et arrangement.

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

 • Åpent arrangement (enkeltanledning)
 • Lukket selskap (ambulerende)

For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden.

Salgsbevilling

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling. Her må du innhente følgende informasjon før du søker:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 5. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Tobakksalgsregisteret

Ønsker du å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.

Må jeg ta kunnskapsprøven?

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. 
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Hvor får jeg tatt kunnskapsprøven?

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger har inngått avtale om at Kunnskapsprøven etter alkoholloven gjennomføres på Kongsvinger. Kunnskapsprøven kan du avlegge på tirsdager i servicetorget i Kongsvinger rådhus. 

Søknadsfrister

Kommunen har satt opp følgende frister på søknader om skjenkebevillinger:

 • Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning: 4 uker før arrangementet
 • Søknader om skjenkebevillinger som skal til politisk behandling: 5 uker før politisk møte

Alle søknader på skjenkebevilling sendes til høring til Politiet, som også har en viss saksbehandlingstid.

Skjenke- og salgstider i Sør-Odal

Skjenketider

 • Søndag – torsdag: frem til kl 24.00
 • Fredag og lørdag fram til kl 02.00

Salgstider

 • Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.
 • Vi gjør oppmerksom på at butikker som er omfattet av lov om helligdager og helligdagsfred, likevel må holde stengt i henhold til lovens § 5 (jul-, påske- og pinseaften kl. 16).