Tannæsgården med original panel og en gruppe oppstilt i frontTannæsgården i 1890-åra. 

Tannæsgården ble satt opp på dette stedet som administrasjonshus og bolig for Kristoffer Tannæs` dampsag som lå her ved Glommas bredd.

Kristoffer Tannæs inngikk i november1877 kontrakt med Engebret Kristoffersen om kjøp av ei tomt på Skarnes. I 1878 ble tomta skylddelt og skjøte gitt av Engebret Kristoffersen til Kristoffer Tannæs.

Engebret Kristoffersen var eier av Skarnes gård, matrikkelnr. 49, løpenr. 289 a I.  Dette var hovedbølet på Skarnes. Den fraskilte tomta fikk matrikkelnr. 49, løpenr. 289 a III. Ved overgang til ny matrikkel i 1886, fikk den fraskilte tomta gnr 41, bnr. 3. Hovedbølet fikk gnr. 41, bnr. 1.

Tomta rundt Tannæsgården ble skilt ut som egen tomt i 1884 og fikk bnr. 8.

Tradisjonen sier at Tannæsgården ble demontert på Tannæs i Knapper i Nord Odal, lagt på flåter og fraktet ned til Storsjøen, over Storsjøen og ned Oppstadåa til Skarnes. Deretter over Glomma og satt opp igjen på den plassen den står i dag. Dette er det vanskelig å finne kilder på, men vi må regne med at dette stemmer.

På tomta her ved Glomma, bygde Kristoffer Tannæs opp sin dampsag.

Et søskenbarn av Kristoffer, malerinnen Marie Tannæs, malte i 1883 et bilde av dampsaga med området rundt. Maleriet er sett fra området ved Osnabben og viser dampsaga og Tannæsgården, som er lett gjenkjennelig.

Oljemaleri av Tannæssaga, sett fra elva, med tømmer flytende i front
Maleriet tilhører Anno Museum Odalstunet. Gjengitt etter tillatelse fra Anno museum.
Fotokreditering: Roger Johansen, Anno Museum.

Gammelt kart
Faksimile fra Glåmdalen 23.8.1976.

På dette situasjonskartet fra 1884, ser vi at Dampsaga og Tannæsgården er tegnet inn. Tømmeret ble fløtet fram til elvebredden og tatt opp til saga med kjerrat

Det gikk også hestejernbane fra Skarnes stasjon, forbi Tannæsgården og ned til dampsaga. De ferdig skårede materialene ble fraktet på denne hestejernbanen fram til stasjonen for videre transport med Kongsvingerbanen. Kartet er tegnet i forbindelse med planleggingen av Skarnæs bro.

Kristoffer Tannæs gikk konkurs i 1885

Christiania Nyheds- og Avertissementsblad 16.7.1885 kunngjør at Kristoffer Tannæs er konkurs.

Avisutklipp
Faksimile fra Christiania Nyheds- og Avertissementsblad 16.7.1885

Auksjon i Chr. Tannæs konkursbo ble holdt den 11.11.1885. Auksjonen omfattet bla.a. Dampsaga med materialhus. Annonse i Hamar Stiftstidende 22.10.1885.

Avisutklipp
Faksimile fra Hamar Stiftstidende 22.10.1885.

Sør Odal kommune får skjøte på Tannæsgården, bnr. 8 i 1886, tinglyst 4.12.1886. Skjøte utstedt av kuratorene i Kristoffer Tannæs` bo. Kommunen tok i bruk Tannæsgården som kommunehus. Her ble bl.a. herredsstyremøtene holdt.

Auksjonsplakat: Den 22.4.1887 har Hedemarkens Amtstidende annonse om auksjoner, bl.a. over Skarnes Dampsag med tilhørende leietomter, bestyrerbolig og arbeiderbolig.

Avisutklipp
Faksimile fra Hedemarkens Amtstidende 22.4.1887.

Tannæsgården med en gruppe velkledde menn i front av bygningenSøndre Odalen herredsstyre sent på 1880-tallet. Fotografert foran Tannæsgården. Bildeeier Sør- Odal kommune.

Tannæsgården var i bruk som kommunehus til 1902 da Amtsskolen / nytt kommunehus ble innviet. Etter at kommunen begjærte seg konkurs i 1927, ble gården overtatt av Fellesbanken a/s som bruklig pant, men ble antagelig fortsatt brukt av kommunen til diverse kontorer etc. fram til 1938.

I 1938 kjøpte kommunen Agnæss` hotell og tok det i bruk som kommunekontorer og kino.

Kommuneplassen

svarthvitt bilde av hageområdetBilde fra digitaltmuseum.

På dette bildet ser vi Amtskolen til høyre og Tannæsgården til venstre.

Plassen mellom Tannæsgården og Amtsskolen ble kalt Kommuneplassen og ble brukt som samlingsplass bl.a. ved feiring av 1. mai og 17. mai.

Tannæsgården i 1890- årene

Tannæsgården med original panel og en gruppe oppstilt i front
Bilde av Tannæsgården tilhører Nordre Odalen kulturminnelag. Gjengis etter tillatelse fra NOK.

Tannæsgården i 2022

Bilde av tannæsgården tatt i 2022 og moderne tid
Tannæsgården i 2022. Foto Jan Kristoffersen.

Bildet er tatt med omtrent samme perspektiv som bildet fra 1890- årene med ca. 130 års mellomrom.

Kristoffer Tannæs død

Den 21. september 1887 dør Kristoffer Tannæs på Rikshospitalet. 48 år gammel.

Morgenbladet kunngjør dødsfallet den 25.9.1887.

Avisutklipp
Faksimile Morgenbladet 25.9.1887.

Eiere av Tannæsgården fra 1878 og framover

 • 1878, satt opp av Kristoffer Tannæs.
 • 1886 skjøte fra kuratorene i Kristoffer Tannæs konkursbo til Søndre Odalen kommune.
 • 1927 Fellesbanken a/s overtok eiendommen som brukelig pant etter kommunens konkurs.
 • I 1941 ble gården skjøtet fra Fellesbanken a/s til Jens og Martha Houth.
 • I 1942 fikk Aase Houth skifteskjøte på en ½-part av eiendommen.
 • I 1955 fikk Aase Sunde (Houth) skifteskjøte fra Jens Houths dødsbo på den andre ½- parten av eiendommen.
 • 1976 Sør-Odal kommune blir eier. Leier ut til Odal sparebank.
 • 1992 Odal Sparebank kjøper Tannæsgården av Sør-Odal kommune.
 • 2009 Lilleseth Eiendom AS kjøper Tannæsgården av Odal Sparebank.

Noen leiere og brukere av Tannæsgården

Det har vært mange som har leid eller brukt lokaler i Tannæsgården til forskjellig virksomhet. Det har også vært utleid leiligheter i bygget.

 • Kommunale kontorer
 • Bankkontor
 • Forskjellige butikker
 • Restauranter
 • Leiligheter, hybler

Brann

Den 4. oktober 1970, brøt det ut brann i Tannæsgården. Det var da Walgren a/s sitt fabrikkutsalg som holdt til i gården. 

Etter en iherdig jobb fra brannvesenet ble huset reddet, men det var påført en del innvendige brann- og røykskader. Huset ble allikevel satt i stand igjen.

Kilder

 • Digitalarkivet, panteregister og pantebøker.
 • Christiania Nyheds- og Avertissementsblad.
 • Dagen. (Oslo)
 • Morgenbladet.
 • Hamar Stiftstidende.
 • Hedemarkens Amtstidende.
 • Glåmdalen
 • Kongsvinger Arbeiderblad.
 • Østlendingen.
 • Sør-Odal slekts- og historielags medlemsblad ved Harald Moengen.
 • Anno Museum Odalstunet.
 • Sør-Odal bygdebok III, Birger Kirkeby.

Har du andre opplysninger om Tannæsgården, send gjerne en e-post til Vidar

Foto av det blå skiltet

Skiltet er satt opp i 2023, med økonomisk støtte fra Odal Sparebank og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

Etter innspill fra «Idedugnadsmøtet» på Kulturhuset Skogtun 12.09.2018 opprettet styret for Skarnes Grendeutvalg et prosjekt «Blå skilt». «Blå skilt» er merking av kulturminner og kulturhistorie. Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en bygning.

Følgende arbeidsgruppe har utarbeidet «Blå skilt» på Skarnes på vegne av Skarnes Grendeutvalg: Kajo Thonander, Kjell Øyvind Aarstad, Jan Kristoffersen, Anne Berit Martinsen, Vidar Holstad og Bjørn Holtbråten. Fra Sør-Odal kommune deltar kulturrådgiver Henriette Eriksen.

Teksten om Tannæsgården er utarbeidet i samarbeid med Harald Moengen.